تبلیغات
بچه های خوب - نقش ها و مسئولیت های کامل
بچه های خوب
  

نقش ها و مسئولیت ها

جهت تحقق کامل اهداف یک پروژه علمی  و برای اینکه دانش آموزان بتوانند از فرصت های کسب تجربه در جریان پروژه خود حداکثر استفاده را به عمل آورند هر یک از افرادی که در انجام پروژه دخالت دارند ( دانش آموز ، معلم راهنما و والدین ) باید به خوبی مسئولیت های خود را شناخته و نقش خود را به موقع و به اندازه ایفا نمایند .  

نقش دانش آموزان :

·  كنجكاوی در محیط پیرامون ،حساسیت نسبت به سوالاتی كه در زندگی واقعی برای او پیش می آید و نهایتا انتخاب یک موضوع برای پروژه

·   دنبال کردن دستورالعملهای مربوط به نمایشگاه علمی مدرسه و در نهایت کسب موافقت اولیای خانه و مدرسه برای انجام پروژه مورد نظر .

·        انجام و تکمیل پروژه خود

·  ساخت یک تابلوی نمایش- متناسب با توانمندی و پایه دانش آموز- و نوشتن یک گزارش کتبی جهت شرح و توصیف پروژه خود(معمولا دانش آموزان پایه های چهارم و بالاتر قادرند این مرحله را مستقل انجام دهند و دانش آموزان پایه های پایین تر نیاز به کمک معلم و والدین دارند) 

·  توضیح و تبیین پروژه خود برای سایر دانش آموزان و بازدیدکنندگان در جریان نمایشگاه

·        پیروی از دستورالعمل های مربوط به ایمنی نمایشگاه علمی

نقش معلمان :

·  حساس نمودن دانش آموز نسبت به محیط پیرامون به منظور هدایت آنان نسبت به چرایی پدیده ها

·        ایجاد انگیزه در دانش آموزان

·        ایفای نقش یک راهنما

·        پشتیبانی از ایده های دانش آموزان و ارتقای خلاقیت آنها

·  نشان دادن اشتیاق نسبت به پروژه دانش آموزان ، پی گیری مداوم و تحسین کار آنان

·  تماس با افراد متخصص جهت ایفای هرچه بهتر نقش خود به عنوان معلم راهنمای دانش آموز

·        جور کردن تجهیزات خاص در صورت نیاز

·        تایید نهایی کامل بودن پروژه برای ارائه به نمایشگاه

·        برقراری یک محیط امن

 

نقش والدین :

·        مطالعه دستورالعمل های مربوط به پروژه علمی

·        ارائه اطلاعات در باره موضوع پروژه به عنوان یک فرد مطلع

·        تدارک وسایل و کمک به استقرار تجهیزات

·        بردن دانش آموز به کتابخانه یا ملاقات افراد متخصص

·        فراهم کردن فضایی مثل پارکینک یا اتاق برای کار کردن دانش آموز روی پروژه

·        نشان دادن علاقه و تشویق دانش آموز به تکمیل پروژه 

·        اطمینان از ایمنی دانش آموز و پیروی او از دستورالعمل های ایمنی نمایشگاه

·  نظارت بر برنامه ریزی و مدیریت زمان های مربوط به انجام کارهای پروژه و اتمام آن ها

·        کنترل املا و نگارش نوشته های تابلوی نمایش و گزارش کتبی

·         گوش دادن به توضیحات شفاهی فرزندشان در باره پروژه

·  درک این مسئله که دانش آموز باید خودش پروژه را انجام دهد . هدف اصلی پروژه علمی این است که دانش آموز مهارت های دانشمندان را بیاموزد ، روش علمی را بفهمد و از تجربه کردن لذت ببرد .

·        درک این مسئله که لازم نیست پروژه علمی گران قیمت باشد

 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 8 آذر 1390 توسط manijheh abedy