تبلیغات
بچه های خوب - راهنما ی پروزه علمی5
بچه های خوب

6-  تعیین متغیرها :

·  متغیرها شامل تمام عواملی می شوند که می توانند در آزمایش شما تغییر کنند .

·        در هرآزمایشی ، تنها مجازید که یک عامل را تغییر دهید .

·  دنبال پیدا کردن این باشید که چه عاملی سبب( علت ) رخ دادن یک پدیده می شود .

·        علت در فرضیه شما همان متغیر مستقل است .

·        معلول در فرضیه شما همان متغیر وابسته است .

·  تنها عاملی که مجاز به تغییر دادن آن در جریان آزمایش هستید "متغیر مستقل" است .

·        و آنچه که پس از این تغییرات رخ می دهد همان "متغیر وابسته" است .

·  سایر عوامل درجریان آزمایش شما هیچ تغییری نمی کنند که به آنها "متغیرهای کنترل شده"       می گویند.

·  متغیرهای مستقل ، وابسته وکنترل شده ی آزمایش خود را تعیین کنید و در دفتر کارنما بنویسید  . این نوشتار بعدا در بخشی از تابلوی نمایش شما به عنوان "تعاریف" خواهد آمد . در بخش تعاریف علاوه بر تعریف متغیرها هر لغت مهمی را هم که درعبارت مسئله  به کار رفته و ممکن است برای شما یا دیگران نا آشنا وجدید باشد تعریف کنید .

2-  طراحی آزمایش :

·        " فهرست مواد " مورد نیاز برای انجام آزمایش خود را بنویسید .

·  " روش کار " خود را طراحی کنید و در دفتر کارنما ، شرح دهید. مراحل را به دقت و به ترتیب پیش بینی کنید و یک دستورالعمل گام به گام برای اجرای آزمایش خود بنویسید.

·  یک آزمایش باید حداقل شامل دو گروه باشد. یک گروه ، گروهِ " کنترل " و دیگری گروه        " متغیر " است. هر دو گروه کاملا یکسان هستند مگر در یک مورد خاص ." متغیر مستقل" همان مورد خاصی  است که تفاوت می کند و شما می خواهید اثر آن را در آزمایش بیازمایید. مثال : فرض کنید مسئله شما این است که بچه چرا گریه می کند ؟ و شما به این فرضیه رسیده اید که علت آن نبود بطری شیر اوست . برای اثبات این فرضیه باید آزمایش های زیر را در دو گروه کنترل و متغیر انجام دهید :

 


گروه متغیر

 

گروه کنترل

 

 

·        در جریان آزمایش روی گروه کنترل هیچ تغییری ایجاد نمی کنید .

·  گروه کنترل ثابت می کند هر نتیجه ای که در گروه متغیر اتفاق می افتد  ناشی از تغییراتی است که شما اعمال کرده اید .

3-  اجرای آزمایش :

·        آزمایش خود را حداقل 3 بار تکرار کنید .

·  در اجرای آزمایش از دستورالعمل گام به گامی که نوشته اید دنباله روی کنید .

·  هر چیزی را که انجام می دهید یا مشاهده می کنید در دفتر کارنما یادداشت کنید ، هرچند بعضی چیزها به نظر شما کودکانه یا کم اهمیت برسند .

·  اگر چیزی را اندازه گیری می کنید حتما باید از واحدهای استاندارد مثل سانتیمتر ، گرم و یا لیتر استفاده کنید .

·  هر بار که آزمایش می کنید ، زمان و تاریخ آن را در دفتر کارنما یادداشت کنید .

·        شاید بخواهید از آنچه رخ می دهد عکس بگیرید یا تصویری را بکشید .

·  نگران خط خوردگی در دفتر کارنمای خود نباشید ! هیچ گاه اشتباهات خود را از دفتر کارنما پاک نکنید و فقط کافی است روی آنها یک خط بکشید .

4-  ثبت و سازماندهی نتایج :

·  نتایج ، آنچه را که رخ داده بیان می کنند . به خاطر داشته باشید که یک آزمایش خوب نتایجی را به همراه خواهد داشت که به آسانی قابل اندازه گیری باشند .

·        از یک جدول برای ثبت  نتایج در دفتر کارنمایتان استفاده کنید  .

·        نتایخ خود را به شکل یک نمودار در آورید .

·  اگر آنچه رخ داده است خلاف آن چیزی بوده است که شما انتظار داشته اید ، نگران نباشید.

5-  نتیجه گیری :

·        به مجموعه اتفاقاتی که رخ داده است فکر کنید . 

·  نتیجه گیری در این باره بحث می کند که آیا نتایج به دست آمده از آزمایش ، فرضیه شما راتایید می کند یا نه.

·  " نتیجه گیری" خود را در قالب یک پاراگراف و به این شکل در دفتر کارنمای خود یادداشت کنید :

نتایج آزمایش فرضیه من را تایید می کنند زیرا ........................................................

نتایج آزمایش فرضیه من را تایید نمی کنند زیرا .......................................................

·        اگر راهکارهایی برای  بهبود آزمایش خود دارید آنها را هم ذکر کنید.

6-  گزارش کتبی:

·  برای پروژه خود یک گزارش کتبی بنویسید . ( روش نگارش آن در ادامه خواهد آمد )

7-  تابلوی نمایش:

·  تابلوی نمایش خود را بسازید و این قسمت ها را در آن بگنجانید : مسئله ، فرضیه ، تعاریف ، تحقیق زمینه ای ، روند آزمایش ( روش کار ) ، نتایج ( در قالب جدول یا نمودار ) ، نتیجه گیری و منابع همچنین بخش" سپاسگزاری " را روی تابلوی نمایش فراموش نکنید ( نام افرادی که در انجام پروژه به شما کمک کرده اند با ذکر اینکه چگونه شما را کمک کرده اند )

·  با دقت به ترکیب تابلوی نمایش خود توجه کنید . ترتیب مطالب روی تابلو باید گویا و به لحاظ بصری جذاب باشد . مطمئن شوید که تابلو همه موارد  لازم  از جمله عکس را دارد و دفتر کارنمای خود را هم کنار تابلو بگذارید . در آخرین قدم یک " عنوان " خلاقانه به تابلوی خود اضافه کنید . نام عکاس را هم حتما در کنار عکس ها بنویسید .

8-  تمرین برای ارائه شفاهی پروژه :

·  اطمینان حاصل کنید که پروژه خود را خوب فهمیده اید و می توانید در باره آنچه از آن آموخته اید با دیگران صحبت کنید . تمرین کنید که بتوانید پروژه خود را به یک فرد بزرگسال توضیح دهید .  

 

 

5- ارائه  پروژۀ علمی به نمایشگاه

دراین بخش ، دانش آموز روندِ تلاشهای علمی خود را در معرض دید و قضاوت دیگران قرار می دهد . حواس بینایی و شنوایی بهترین دریچه هایی هستند که برای ورود به ذهن بازدیدکنندگان می توان از آنها بهره گیری کرد . بنابراین دانش آموز باید از تمام ظرفیت های دیداری و شنیداری افراد بازدید کننده برای انتقال کار خود به آنها استفاده کند.

هر پروژه علمی برای ارائه به نمایشگاه و قرار گرفتن در معرض دید بازدیدکنندگان باید دارای این عناصر باشد :

- تابلوی نمایش

- مواد نمایشی

- گزارش کتبی ( فقط برای پروژه های آزمایش )

- دفتر کارنما
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 8 آذر 1390 توسط manijheh abedy