تبلیغات
بچه های خوب - انتخاب موضوع برای پروژه علمی جابرابن حیان10
بچه های خوب

تحقیقات میدانی

 

سرعت تجزیۀ برگهای پاییزی

اثر اگزوز وسائل نقلیه روی گیاهان حاشیۀ جاده ها

در اطراف خانه چه نوع باکتری هایی زندگی می کنند ؟

چه نوع باکتری هایی روی بدن ما زندگی می کنند ؟

در خاکهای مختلف چه نوع باکتری هایی زندگی می کنند ؟

 

ژنتیک

 

ارتباط رنگ مو و رنگ چشم

آیا دانه های بزرگتر گیاهانی بزرگتر تولید می کنند ؟

چه عاملی تعیین کنندۀ تعداد دانه ها در یک سیب است ؟

آیا همه دانه های نخود فرنگی موجود در یک غلاف اندازۀ یکسانی دارند ؟

آیا دانه های از یک نوع با سرعت یکسانی جوانه می زنند ؟

آیا بین رنگ مو و زورمندی فرد ارتباطی وجود دارد ؟

میزان شباهت اثر انگشتان را بین خواهران و برادران ، والدین و فرزندان و همچنین افراد یک فامیل بررسی کنید .

 

جستجوی اطلاعات / تاریخ علم

 

عناصر مختلف چگونه علائم قراردادی خود را به دست آوردند ؟

دانشمندانی که نام خود را روی اشیاء نهادند .

بیست گیاه یا جانور با اسامی واقعاً عجیب و غریب

چه کسی کانی ها را نامگذاری کرد ؟

 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 8 آذر 1390 توسط manijheh abedy