تبلیغات
بچه های خوب - قانون دانه
بچه های خوب

قانون دانه

وقتی یك درخت سیب را در فصل میوه نگاه می كنیم تعداد زیادی میوه می بینیم كه در داخل هر كدام از آنها تعدادی دانه وجود دارد. و اگر دقت كنیم به عدد شگفت انگیزی می رسیم. چرا در داخل هر سیب فقط یك دانه نیست؟ من فكر می كنم طبیعت برای ما درس بزرگی دارد. در هر سیب بیش از یك دانه وجود دارد چون همه آنها فرصت رشد كردن و به درخت تبدیل شدن را ندارند.
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 20 مهر 1390 توسط manijheh abedy